Organisatie

Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps uit de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen en/of ICT.

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen laat zich voor de bepaling van de kwaliteit en de prioritering van de aanvragen die binnenkomen in het ENW PPS-fonds adviseren door beoordelingscommissies, bestaande uit deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven.

Zodra het bestuur heeft besloten over aanvragen kunt u desgewenst de namen van de leden van de beoordelingscommissie opvragen bij de contactpersoon van dit programma.