Financieringsvormen

Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe publiek-private samenwerkingsinitiatieven die passen binnen de roadmaps uit de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT. Het beschikbaar budget voor vrije indiening in het ENW PPS-fonds 2019 betreft in totaal ruim 12 miljoen euro. Hiervan is 1,2 miljoen gereserveerd voor de call KIEM 2019, i.s.m. alle bovengenoemde topsectoren. 11 miljoen is gereserveerd voor de call ENW PPS-fonds 2019, gecompartimenteerd naar de topsectoren Chemie incl. BBE (M€ 3,9), Energie (M€ 3,6), HTSM (M€ 1,5), Agri & Food (M€ 1,5) en ICT (M€ 0,46).

Het ENW PPS-fonds kent vier financieringsvormen, KIEM, LIFT, TA en IPP. Elk met een eigen publiek-private financieringsverhouding, minimum en maximum omvang en voorwaarden. Meer informatie over de werkvormen KIEM, LIFT, TA en IPP is terug te vinden in de Call for Proposals die begin februari worden gepubliceerd op de financieringspagina (beschikbaar medio februari).

Niet iedere financieringsvorm is voor elke topsector beschikbaar. De werkvormen worden hieronder kort toegelicht.

Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Beschikbaar voor Chemie, Energie, HTSM, Agri & Food, ICT

Een KIEM is een project van een MKB/startup samen met één of meer kennisinstellingen. NWO financiert 80% van de kosten. De overige 20% van de totale projectomvang wordt gefinancierd door een MKB-partner uit Nederland. De eerste € 5000 aan MKB bijdrage mag (zowel in cash als) in kind worden ingebracht.

Budget
De minimale NWO-bijdrage per project is € 16.000 en de maximale NWO-bijdrage per project is € 40.000. De projectomvang kan daarmee oplopen tot €50.000.

KIEM aanvragen
Bezoek de financieringspagina.

Launchpad for Future Technology (LIFT)

Beschikbaar voor Chemie, Energie, Agri&Food, ICT

Bij LIFT gaat het om samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden gemiddeld voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven in cash en voor 80% door NWO. Een LIFT-project kan in één of twee fases worden uitgevoerd en gefinancierd, maar het hele project wordt altijd in één keer aangevraagd.

Budget
Het minimum totale projectbudget bedraagt k€ 150, het maximum k€ 300.

LIFT aanvragen
Bezoek de financieringspagina.

Technology Area (TA)

Beschikbaar voor Chemie, Energie, Agri & Food

Een Technology Area is gericht op de vorming van consortia van minimaal twee bedrijven en minimaal twee kennisinstellingen. NWO betaalt 70% van de projectkosten, de deelnemende bedrijven gezamenlijk 30%. De private bijdrage mag gedeeltelijk in kind zijn.

Budget
De minimum projectgrootte bedraagt k€ 750, de maximumgrootte k€ 1.500.

TA aanvragen
Bezoek de financieringspagina.

Industrial Partnership Programme (IPP)

Beschikbaar voor Energie, HTSM, Agri & Food

In IPP’s gaat het om samenwerking tussen onderzoekers van één of meer bedrijven met één of meer kennisinstellingen. Projecten worden voor tenminste 50% in cash door het bedrijfsleven gefinancierd en voor 50% door NWO.

Budget
De minimumgrootte van een IPP is M€ 1,0, het maximum is M€ 2,0.

IPP aanvragen
Bezoek de financieringspagina.

Welke financieringsvorm is beschikbaar per topsector?

In de tabel hieronder is samengevat welke financieringsvorm voor welke topsector beschikbaar is.