Documenten

De voorwaarden voor publiek-private samenwerking staan beschreven hoofdstuk 6.1 van de Call for Proposals.

Template projectovereenkomsten

De voorwaarden voor publiek-private samenwerking staan beschreven hoofdstuk 6.1 van de Call for Proposals. Als de calls geopend zijn treft u hieronder template projectovereenkomsten. Na honorering van een aanvraag stelt NWO een concept-projectovereenkomst op met daarin de gegevens van de participerende partijen, en de specifieke voorwaarden van de toekenning. Dit concept wordt vervolgens aan alle consortiumpartners toegestuurd. Op het moment dat alle partners het eens zijn over het finale contract wordt overgegaan tot ondertekening, en kan het project van start. NWO faciliteert dit proces na toekenning.

De templates zijn ter informatie hieronder te downloaden.

Let op: projectovereenkomsten zijn geen voorwaarde voor het indienen van een voorstel. NWO start pas met de procedure voor het opstellen van een projectovereenkomst nadat een project is toegekend.

Templates projectovereenkomsten