Achtergrond

Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps uit de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food, en/of ICT.

Wist u dat? Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en kunnen niet in behandeling genomen worden in het ENW PPS-fonds.

Passendheidsverklaring

Let op! Het onderwerp van uw aanvraag moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van een of meer van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri &Food, en ICT. Hiertoe vraagt u een passendheidsverklaring  aan bij een topsector/TKI, dat toetst of het onderwerp van uw voorstel past binnen de roadmaps die in de huidige Kennis- en Innovatieagenda’s van de deelnemende topsectoren uitgewerkt zijn. Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en kunnen niet in behandeling genomen worden in het ENW PPS-fonds.

Doel van het ENW PPS-fonds is:

  • Het bevorderen van PPS in onderzoeksgebieden met goede perspectieven op innovaties én uitdagende wetenschappelijke vragen, in de vorm van excellent wetenschappelijk onderzoek in aansluiting op hetgeen in het huidige Kennis- en Innovatiecontract met de topsectoren is overeengekomen.
  • Versterking van het vraaggestuurde onderzoek, innovatie en de valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Met de middelen uit het ENW PPS-fonds bouwt het NWO-domein ENW een portfolio op van projecten en programma’s die voldoen aan minstens twee van de vier onderstaande punten:

  • De potentie hebben om uit te groeien tot grotere samenwerkingsverbanden;
  • Vernieuwende onderzoekslijnen introduceren binnen bestaande PPS-programma’s of –consortia;
  • De potentie hebben wetenschappelijke doorbraken te realiseren;
  • De potentie hebben om tot innovaties te komen met economische en/of maatschappelijke impact.

Projecten en programma's dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri &Food en ICT doordat zij passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda's.

Het ENW PPS-fonds heeft vier financieringsvormen.

Contact opnemen met het bureau

Wilt u een voorstel indienen? Neem dan tijdig contact op met één van de contactpersonen.

Voor de projectvormen IPP en TA is het noodzakelijk dat u al vanaf het begin van het traject, de planvorming, contact opneemt.