Uitstraling elektrische auto’s belangrijker dan technische prestaties voor adoptie

Ernst Noppers is psychologisch onderzoeker aan de RUG. ‘Ik heb via onderzoek onder consumenten uitgevonden dat opvattingen over de symbolische betekenis en de milieukenmerken van elektrische auto’s de beste voorspellers zijn van de intentie om zo’n auto te gaan kopen. Dat wil zeggen dat mensen die veel waarde hechten aan de milieuvriendelijke uitstraling van die auto’s en veel milieuvoordelen zien, het meest geneigd zijn over te stappen.’

Ernst Noppers

Instrumentele nadelen compenseren met status

Het gewicht van de symbolische betekenis van elektrisch rijden voor vroege adoptie lijkt tot nu toe onderschat te zijn. Tegelijkertijd is de betekenis van de instrumentele waarde die mensen aan elektrisch rijden hechten juist overschat, aldus Noppers. De eventuele instrumentele nadelen die mensen ervaren aan elektrisch rijden, zoals de beperkte actieradius en lange oplaadtijden, worden voor hen gecompenseerd door de symbolische waarde van elektrisch rijden. ‘Ze vinden het belangrijk om zichzelf te kunnen beschouwen als een innovatief en milieuvriendelijk iemand.’