Energietransities
Programma

Energietransities

Het programma Energietransities financiert onderzoek naar de overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

In 2010 zijn er vier onderzoeksprojecten gehonoreerd. De projecten richten zich op onder andere innovaties, juridische- en marktvraagstukken en beleidskwesties. Onderzoeksonderwerpen variëren van de toekomst van elektrische voertuigen, aanleg en exploitatie van windmolenparken in zee, onderzoek naar de macht bij transities, en de inertie van de energietransitie.