Achtergrond

Het doel van het programma Dyslexie was om te komen tot een beter begrip van het ontstaan van dyslexie en om goede interventiemethoden te ontwikkelen.

Het programma Dyslexie bestond uit onderzoek naar het vroege voorkomen van dyslexie, onderzoek naar mogelijkheden voor interventie bij dyslectische kinderen en genetisch vergelijkingsonderzoek. Het programma startte in 2000 en werd afgesloten in 2011. Onderzoekers uit diverse vakgebieden, waaronder neurologie, psychiatrie, psychologie, pedagogiek, genetica en taalkunde, werkten in het programma samen.

Drie soorten onderzoek

Het programma bestond uit drie soorten onderzoek.

  1. Onderzoek naar het vroege voorkomen van dyslexie. 225 kinderen met een groot genetisch risico om dyslexie te ontwikkelen werden vanaf hun geboorte tot hun tiende jaar longitudinaal gevolgd. Dit gebeurde ook met een controlegroep.
  2. Onderzoek naar mogelijkheden voor interventie bij dyslectische kinderen. Hieraan namen 150 risicokinderen deel van 4 tot 12 jaar.
  3. Genetisch vergelijkingsonderzoek bij 300 eerstegraads verwanten met dyslexie.

Contact

Mw. drs. B. van der Pas
tel: +31 (0)70 344 05 67
e-mail: b.vanderpas@nwo.nl