Duurzame logistiek
Programma

Duurzame logistiek

Binnen het onderzoeksprogramma Duurzame Logistiek doen consortia onderzoek naar ICT-systemen, naar fysieke infrastructuur en naar organisatorische aspecten in de logistieke sector.

Het meerjarige onderzoeksprogramma is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en NWO. Zij stellen in totaal vijf miljoen euro beschikbaar voor de onderzoeksprojecten. Daarbovenop is bijna anderhalf miljoen euro aan cofinanciering ingebracht door bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen.

Het programma maakt deel uit van het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS).

Looptijd

2014-2019