Duurzame businessmodellen
Programma

Duurzame businessmodellen

Het Duurzame Businessmodellen (DBM) programma is gericht op het verdiepen van wetenschappelijke kennis en het maken en ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen.

Waar in de eerste vijf projecten (DBM I) het individuele businessmodel centraal staat, ligt in de drie volgende projecten (DBM II) de focus op het creëren van meervoudige waarden in complexe samenwerkingen tussen verschillende partijen. In alle projecten werken binnen de consortia bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen.

Kennisdisseminatie

Binnen het DBM-programma is kennisdeling en kennisdisseminatie een belangrijke doelstelling. Hiermee wordt de relevantie van het gehele DBM programma vergroot en de aansluiting op de praktijk versterkt.

Het DBM programma is een gezamenlijk initiatief van wetenschapsnetwerk Het Groene Brein, ondernemingsvereniging De Groene Zaak (per 1 januari 2018 samengegaan met MVO Nederland) en NWO. De partijen willen met dit programma bijdragen aan de versnelling van duurzaam ondernemen in Nederland. In de tweede ronde van het DBM programma is TNO aangesloten als co-financier.

Meer informatie


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanDuurzame businessmodellen