Duurzame businessmodellen
Programma

Duurzame businessmodellen

Het programma Duurzame businessmodellen wil de ontwikkeling van duurzaam ondernemen versnellen. Het programma levert nieuwe wetenschappelijke kennis op die bedrijven kunnen gebruiken bij het verduurzamen.

Het programma Duurzame businessmodellen (DBM) is een gezamenlijk initiatief van ondernemingsvereniging De Groene Zaak, wetenschapsnetwerk Het Groene Brein en NWO. Betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvragen waren: Tendris, NEVI, Alliander, Stichting Natuur & Milieu, Stichting Phusis, TNO, Octrooicentrum Nederland, Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken. Het budget van twee miljoen euro is verdeeld over vijf consortia die een bijdrage gaan leveren aan de versnelling van duurzaam ondernemen in Nederland.

Vijf thema's

Ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die als cofinanciers van het onderzoeksprogramma optreden hebben vijf thema's met kennisvragen geïdentificeerd:

  • Leiderschap en het meten van meervoudige waardecreatie.
  • Impact van duurzame businessmodellen.
  • Vorming van nieuwe businessmodellen en gemeenschappelijke waardecreatie.
  • Opschaling van duurzame businessmodellen (casus autodelen).
  • De praktijk van nieuwe businessmodellen: circulair inkopen.

Co-creatie

DBM is trans- en interdisciplinair van aard en gericht op samenwerking tussen universiteiten en niet-universitaire partners, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties en publieke kennisinstellingen. Vanaf het formuleren van de projectvoorstellen tot het toepassen van de kennis in de praktijk werken onderzoekers, bedrijven, overheden en organisaties nauw samen. Door deze co-creatie is het mogelijk om het onderzoek en de praktijk voortdurend op elkaar af te stemmen en bij te stellen. Hierdoor wordt de overgang van traditioneel ondernemen naar duurzame businessmodellen in Nederland versneld.

Kennisdisseminatie

Binnen het DBM-programma is van begin tot eind veel aandacht voor kennisdeling en kennisdisseminatie. De activiteiten richten zich op het openbaar maken van kennis en op het vinden van synergie met andere lopende trajecten. Het doel is om resultaten zo naar buiten te brengen dat de praktijk de kennis kan toepassen en de wetenschap de kennis verder kan ontwikkelen. Elk onderzoeksthema heeft zijn eigen community en er is een brede community voor de vijf thema's tegelijk.

Meer informatie