Duurzame bereikbaarheid van de Randstad (DBR)
Programma

Duurzame bereikbaarheid van de Randstad (DBR)

Het programma Duurzame bereikbaarheid van de Randstad (DBR) had tot doel de beste academische onderzoeksgroepen in Nederland uit te dagen hun visie te geven op wat nodig is voor een duurzame bereikbaarheid van de Randstad.

Het programma was een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zij financierden het programma samen met NWO.

Interne en externe bereikbaarheid van de Randstad

Het programma richtte zich op de interne en externe bereikbaarheid van de Randstad, inclusief de mainports en steden, voor personen, goederen en informatiestromen. Het hoofddoel was om vernieuwende kennis en inzichten te ontwikkelen die belangrijk zijn voor beleid voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad op de lange termijn.

Er werden zes thema's benoemd:

  1. Klimaatverandering en energietransitie
  2. Externe bereikbaarheid Randstad, met name van mainports en greenports
  3. Interne bereikbaarheid Randstad, met name van steden
  4. Synergie stedelijke netwerken en infrastructuurnetwerken
  5. Relatie ecologische en landschappelijke kwaliteit, verblijfskwaliteit en infrastructuurnetwerken
  6. Governance bij transport en infrastructuur in de Randstad

In vier ronden zijn in totaal 14 kort- en langlopende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Een overzicht van de projecten is te vinden op de VerDuS-website.

NWO thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS)

Het programma maakt deel uit van het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Meer informatie over Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad kunt u vinden op de website van VerDuS.

Looptijd

Het programma is gestart in 2008 en liep tot 2014.

Geen aanvragen meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen.