Duurzaamheid
Programma

Duurzaamheid

Hoe kunnen duurzame businessmodellen geïntegreerd worden in de kern van bedrijfsactiviteiten? Waarom is de overgang van een eenzijdige focus op financiële waardecreatie naar meervoudige waardecreatie moeilijk te realiseren? In samenwerking met ondernemersvereniging De Groene Zaak en kennisnetwerk Het Groene Brein is een onderzoeksprogramma tot stand gekomen die het antwoord op dit soort duurzaamheidsvraagstukken zal ontrafelen.

Duurzaamheid integreren in de kern van bedrijfsactiviteiten, vergt inspanningen van bedrijven op het vlak van productontwikkeling, personeelsbeleid, samenwerking in de productketen, research & development, marketing en accounting. NWO heeft een onderzoeksprogramma ontwikkeld om na te gaan hoe bedrijven effectief de overstap naar duurzaam functioneren kunnen maken. De wetenschapsfinancier werkt daarbij samen met De Groene Zaak, een vereniging van 160 op duurzaamheid vooruitstrevende bedrijven, en Het Groene Brein, een netwerk van 55 wetenschappers gericht op duurzaamheid en business, en de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Sociale Infrastructuur Agenda.

Interesse in deelname?

NWO heeft in totaal 1,5 miljoen euro gereserveerd voor dit onderzoeksprogramma. Signaleert u knelpunten binnen (het werkterrein van) uw organisatie die om specialistische kennis vragen? Wilt u in samenspraak met toponderzoekers relevante kennis op het terrein van duurzaamheid ontwikkelen en toepassen binnen uw organisatie? Dan loont het om (eventueel in een consortium met andere partijen) te participeren in de Sociale Infrastructuur Agenda. Het is zowel mogelijk om een bijdrage te leveren aan één van de SIA-roadmaps als aan een specifiek onderzoekstraject daarbinnen.

Zie voor meer informatie het financieringsinstrument Duurzame Businessmodellen

Gerelateerd financieringsinstrument