Dutch-Belgian Beamline (DUBBLE)
Programma

Dutch-Belgian Beamline (DUBBLE)

Het programma Dutch-Belgian Beamline DUBBLE heeft als doel dat Nederlandse en Vlaamse onderzoekers de gelegenheid krijgen experimenten uit te voeren bij de synchroton stralingsfaciliteit in Grenoble.

NWO financiert samen met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) DUBBLE Beamline. DUBBLE is een onderdeel van de synchroton stralingsfaciliteit bij ESRF in Grenoble, Frankrijk. Door de financiering kunnen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers experimenten uitvoeren op dit instituut.

Experimenten zijn mogelijk in de bundeltijden voor:

  • SAXS/WAXS
  • XAFS

Ook experimenten in de Zwitsers-Noorse Powder Diffraction (PD) bundelruimte zijn mogelijk.

Looptijd onbepaald

Het programma DUBBLE loopt gedurende onbepaalde tijd.

Deadline

Sluitingsdatum voor de volgende financieringsronde is 1 april 2018.

SYNEW 2018

De Synchrotron en Neutron Workshop (SYNEW) wordt gehouden op 19 en 20 maart 2018 in Gent (België), gehost door Universiteit Gent.


Contact

Carmelita Hansildaar Carmelita Hansildaar +31 (0)70 3494557 dubble@nwo.nl