Demonstrator
Programma

Demonstrator

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering aanvragen om een technologie verder te ontwikkelen als basis voor een commercieel product. Het programma Demonstrator biedt wetenschappers de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor de markt.

Door een demonstratiemodel te ontwikkelen kunnen onderzoekers aantonen dat de ontwikkelde technologie commerciële potentie heeft. Het demonstratiemodel kan vervolgens helpen om de interesse te wekken van bedrijven die de technologie willen kopen voor doorontwikkeling naar een commercieel  product. 

Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off (www.nwo.nl/take-off)

Ontwikkeling van technologie naar product

Het Demonstrator-programma biedt een uitweg voor het kip-en-ei-probleem waar veel onderzoekers tegenaan lopen. Onderzoekers willen graag bedrijven betrekken bij de doorontwikkeling van een technologie. Maar voordat bedrijven investeren, willen ze vaak eerst een demonstratiemodel zien om de commerciële potentie te kunnen inschatten. Het ontbreekt veel onderzoekers echter aan financiële middelen om zo’n model te ontwikkelen, omdat ze geen investering hiervoor hebben.

Een functionele basisversie

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen (door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek). Het programma biedt financiering om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een technologie met een Technology Readiness Level van maximaal 5. 

Overdracht aan commerciële partij

Deze basisversie van een technologie kan dan door middel van demonstraties aan derde partijen worden gepresenteerd om overgedragen te worden (‘Show to Transfer’). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt dan plaats bij en door een derde partij na de overdracht.

Let op: voor innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: het NWO-programma Take-off.

Kenmerken Demonstrator-project 

Het programma Demonstrator kent een ronde per jaar. Per project kan er maximaal 150.000 euro (incl. btw) worden aangevraagd. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden en bestaat uit de volgende twee parallel lopende onderdelen: 

 • Show: het maken van een demonstratiemodel op het niveau Technology Readiness Level 5. Maximaal 12 maanden na de start van het project wordt een Minimal Viable Product (MVP) opgeleverd, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek. De nadruk ligt dus op het concretiseren van de technologie en niet op het doorgaan met het uitgevoerde onderzoek. Om de doelgroep voor de MVP helder te hebben is ook de input uit het parallel lopende onderdeel A van Transfer benodigd. 
 • Transfer: In dit deel worden activiteiten uitgevoerd gericht op de overdracht van de Demonstrator-technologie. Dit begint met het vaststellen van het beoogde doel van de te bouwen Demonstrator en de wijze waarop deze dan moet worden gebouwd. Dit verhoogt de kans op overdracht van de Demonstrator-technologie naar een commerciële derde partij.

Nadat de MVP na 9-12 maanden is gerealiseerd wordt deze bewust ingezet om tot toekomstige overdracht van de Demonstrator-technologie te kunnen komen (middels demonstraties in verschillende formats op verschillende gelegenheden).

Klankbordgroep

Het is de bedoeling dat potentiële eindgebruikers met name buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot het eind bij het Demonstrator project worden betrokken.

Om te bevorderen dat de juiste Demonstrator wordt gebouwd, stelt NWO-domein TTW op basis van de in het projectplan voorgestelde eindgebruikers, in overleg met de projectleider per Demonstrator project een Klankbordgroep samen.

Eindgebruikers worden gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen (nationaal of internationaal) die de Demonstrator kunnen en willen toepassen, zodra die door een derde partij is uitontwikkeld tot product. Deze eindgebruikers zijn niet de beoogde exploitanten van de Demonstrator.

Wie kunnen aanvragen?

Docenten en lectoren, met een vaste aanstelling aan een Nederlandse hogeschool  kunnen een aanvraag indienen.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd én tevens in dienst zijn bij één van de onderstaande organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

 

Financiering aanvragen


Contact

Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) Dr. ir. Arjen Bergsma (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001241 a.bergsma@nwo.nl

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 m.vanderlinden@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) +31 (030) 600 1274 wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl

Contact

Mw. T. (Tine) Karthaus (Assistent) Mw. T. (Tine) Karthaus (Assistent) +31 (0)30 6001 301 t.karthaus@nwo.nl