Data Science
Programma

Data Science

NWO Exacte Wetenschappen en het Netherlands eScience Center stimuleren de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en private partijen om te komen tot innovatie in en met de productie, omgang, doorzoekbaarheid en het gebruik van grote datasets. De inhoud van de onderzoeksprojecten sluit aan op de Roadmap ICT. In alle projecten staat een vraag van één of meer bedrijven centraal. Zo wordt uitdrukkelijk nagestreefd om innovatieve bedrijven in contact te brengen met kennisinstellingen.