Organisatie

Cyber security onderzoek sluit aan bij de Nationale Cyber Security Agenda (NCSA) van het kabinet. Het kabinet zet hiermee in op een integrale aanpak voor de veiligheid van een open en vrije digitale samenleving.

Het programma Cyber Security is een initiatief van verschillende ministeries en NWO, waaronder

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
  • NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)
  • NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
  • NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
  • NWO regieorgaan SIA

NWO heeft samen met, aanvankelijk vier, en later zes ministeries twee rondes in cyber security research gefinancierd. De huidige Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy”. is geïnitieerd en gefinancierd door het NWO-domein Sociale een Geesteswetenschappen (NWO-domein SGW), het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Regieorgaan SIA. Binnen Het Cyber Security programma heeft de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO) drie SBIR cybersecurity calls voor korte termijn R&D uitgevoerd. Meer informatie over het korte termijn R&D instrument SBIR vindt u op de RvO website.