Call for Proposals

Call Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy geopend

17 oktober 2018

Met deze call for proposals wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), alsmede het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). De call biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht onderzoek uit te voeren en te komen tot onderzoeksresultaten die zowel bijdragen aan de kennisbasis binnen cybersecurity, als op relatief korte termijn toepasbaar zijn bij de maatschappelijke en private partners binnen de projecten.
Lees meer

Joint U.S. - Netherlands Cyber Security Research Programme

Het Bestuur van het domein Exacte en Natuurwetenschappen van NWO heeft vijf aanvragen in de call Joint U.S. - Netherlands Cyber Security Research Programme gehonoreerd. Deze call maakt samenwerking mogelijk tussen onderzoekers werkzaam in Nederland en de U.S. op het gebied van cybersecurity. De call is een samenwerking tussen NWO, het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Amerikaanse Department for Homeland Security, Science and Technology Directorate (DHS S&T).
Lees meer