Bijeenkomsten

Foto: Sjoerd van der HuchtFoto: Sjoerd van der Hucht

Matchmaking Cybersecurity NWO

Op 13 november 2018 kwamen op de Matchmaking Cybersecurity 125 deelnemers bijeen in het New Babylon Meeting Centre in Den Haag. In totaal zijn er 75 speed dates in drie verschillende rondes geweest en 25 deelnemers die hun cybersecurity-onderzoek idee pitchten voor potentiële partners in parallelle sessies. De plenaire opening werd verzorgd door Dirk-Jan den Boer, directeur van NWO-domein SGW. Janneke van Kersen, eveneens van NWO-domein SGW, lichtte de voorwaarden van de call toe. Hierop volgden korte pitches van onderzoekspartners Commit2Data, Social Infrastructure Agenda, ClickNL, Taskforce voor toegepast onderzoek SIA. Aan het einde van de dag presenteerden vertegenwoordigers van de publieke en private sector hun onderzoek bijdrage.

Deze Matchmaking is georganiseerd nadat NWO half oktober 2018 de “Call for Proposals Cybersecurity – Digital Security & Privacy” publiceerde. Deze call is geïnitieerd en gefinancierd door het NWO-domein Social een Geesteswetenschappen, het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Regieorgaan SIA, en voorziet in de behoefte om keten brede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity mogelijk te maken. Verscheidene partners waaronder ClickNL, Commit2Data en dcypher haakten aan bij de organisatie van de Matchmaking Cybersecurity NWO. Lees meer

Succesvolle samenwerking VS-NL -Side Event One Conference 2018

Aan het begin van de “Cyber Month 2018” vonden twee bijzondere bijeenkomsten plaats in het kader van onze Nederlands-Amerikaanse onderzoekssamenwerking op het terrein van cybersecurity en privacy. NWO-ENW organiseerde deze bijeenkomsten samen met partner NSF en werd gesteund door het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) en het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Lees meer

One Conference 2017

NWO Exacte en Natuurwetenschappen en het Ministerie van Veiligheid & Justitie hebben op 17 mei samen met hun partner uit de Verenigde Staten de openstelling bekendgemaakt van een reeds eerder aangekondigde bilaterale call for proposals, genaamd ‘Joint U.S. – Netherlands Cyber Security Research programme’. Binnen dit programma wordt circa M€ 2,4 beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten op het gebied van Cyber Security, gezamenlijk uit te voeren door onderzoekers uit de Verenigde Staten en Nederland. De Amerikaanse partner in het bilaterale programma is de Cyber Security Division (CSD) van het Department of Homeland Security (DHS), Science and Technology Directorate. De openstelling is bekend gemaakt tijdens de Internationale One conferentie in Den Haag door Douglas Maughan, CSD directeur, Raymond Doijen, NCSC hoofd Cyber Security Expertise en Advies en Jan Piet Barthel, NWO programmamanager Cyber Security onderzoek. Lees meer