Achtergrond

Het programma Cyber Security richt zich op de veiligheid van de digitale samenleving. Alle onderzoeksprojecten zijn publiek-private samenwerkingsverbanden en hebben vaak een multidisciplinair karakter.

Het programma Cyber Security sluit aan op de Nationale Cyber Security Agenda (NCSA) van het kabinet die als doel heeft eventuele cyberverstoringen voor de Nederlandse bevolking, het bedrijfsleven en de overheid tegen te gaan. Cyber Security maakt deel uit van de Security roadmap onder de topsectoren werkprogramma High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Onderzoeksprojecten in het programma sluiten aan op de Nationale Cyber Security Research Agenda (NSCRA-III) en de Kennis- en Innovatieagenda ICT (KIA ICT). De in pilaren waarbinnen cybersecurity onderzoek uitgevoerd kan worden, zijn in de NCSRA-III vastgesteld:

  1. Design
  2. Defense
  3. Attacks
  4. Governance
  5. Privacy

Cyber Security onderzoek

Het programma omvat zowel onderzoek op korte als op lange termijn. Langlopend onderzoek wordt gefinancierd via NWO. Van aanleverende partijen (kennisinstellingen, het bedrijfsleven en / of publieke organisaties) wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren in de kosten. Het lange termijn onderzoek richt zich op het versterken van kennis over cyberveiligheid. Het korte termijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van producten en diensten binnen de onderzoeksthema's. De financiering gebeurt via SBIR Small Business Innovation Research (SBIR) of Netherlands Enterprice Agency (RvO).

Meer informatie: