Cyber Security
Programma

Cyber Security

Het programma Cyber Security is gericht op de ontwikkeling van kennis die zijn toepassing vindt in producten, diensten voor de veiligheid van de digitale samenleving. Het programma stimuleert samenwerkingsverbanden tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan daarin de rol van leverancier of als klant van veiligheidsoplossingen vervullen.

Via het cyber security programma beoogt NWO-domein ENW, samen met partners NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, versterking van dit onderzoeksgebied te stimuleren en invulling te geven aan de breed gedragen Nationale Cyber Security Research Agenda en zodoende bij te dragen aan verhoging van onze cyber security. Er is een nauwe verbinding tussen de NCSRA-III uitgebracht o.l.v. dcypher en de KIA ICT 2016-2019 (voorheen Roadmap ICT for the top sectors) van dutch digital delta (ddd).

Het programma past in het topsectoren beleid, sluit aan op de Nationale Cyber Security Strategie van het kabinet en richt zich op strategisch lange termijn onderzoek, waarbij de uitvoering in veel gevallen is belegd bij publiek-private consortia. Interdisciplinariteit, samenwerking met wetenschappers in het buitenland, met bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen voor hoger onderwijs kenmerken de cyber security programmering.

In de agendering van het onderzoek is ook een belangrijke rol weggelegd voor de gebruikerszijde, zowel van de kant van de overheid als vanuit de publieke- en private sector, waaronder met name de vitale (maatschappelijke en economische) infrastructuur.

 


Financieringsinstrument

Alle financieringsinstrumenten vanCyber Security