Samenwerking Verenigde Staten van Amerika - internationale samenwerking in de chemie (ICC)
Programma

Samenwerking Verenigde Staten van Amerika - internationale samenwerking in de chemie (ICC)

Het programma Internationale Samenwerking in de Chemie heeft als doel de onderlinge betrokkenheid in de wetenschappelijke en technische beroepsgroep in Nederland en de VS te verbreden en te versterken. Het programma stimuleert ook de ontwikkeling en het gebruik van een cyberinfrastructuur om de synergie van onderzoeksprojecten te vergroten.

In de onderzoeksprojecten werken een Nederlandse en een Amerikaanse partner samen.

Het programma past bij de strategische doelen van NWO en de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) om internationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen.

De onderzoeksprojecten in het programma passen binnen de focusgebieden van NWO Chemische Wetenschappen en de wetenschapsgebieden waarop de NSF Division of Chemistry zich richt.

Looptijd tot 2015

Het programma is gestart in 2010 en loopt tot 2015.

Aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om voor dit programma financiering aan te vragen. Per project was er een bedrag beschikbaar van maximaal 275.000 euro (duur 3 jaar) of 280.000 euro (duur 4 jaar). Er zijn drie projecten gefinancierd.

Contact

Mw. dr. A.B. Werner
tel: +31(0)70 3440 835
e-mail: a.werner@nwo.nl

Projecten (in het Engels)