De Mayerne
Programma

De Mayerne

Het programma De Mayerne vergrootte de kennis over verouderingsprocessen in verf-en vernislagen in schilderijen uit de 15de tot en met 19de eeuw. Het programma is in 2006 afgesloten.

Het programma dankt zijn naam aan Sir Theodore Turquet de Mayerne (1573-1655). Hij onderzocht met chemische experimenten de technische aspecten van verf en kan beschouwd worden als de eerste belangrijke kunstrestaurateur.

Kernpunten van het programma De Mayerne waren:

  • Een sterk multidisciplinair centraal onderzoeksprogramma vestigen over technische studies in de kunstgeschiedenis en moleculaire conserveringsstudies van kunstobjecten in Nederland;
  • Het vergoten van inzicht in de werkwijze van schilders, in verouderingsprocessen bij kunstwerken en de invloeden van conserveringswerkzaamheden - van groot belang voor het behoud van ons culturele erfgoed;
  • Het bevorderen en versterken van de samenwerking tussen de exacte wetenschappen en de kunst(historische) wetenschappen.

Het totale budget voor het programma bedroeg 2,1 mln euro.

Het De Mayerne programma bouwt voort op kennis en inzichten in de moleculaire en verftechnische structuur van kunstobjecten die is opgedaan via het programma MOLART (Molecular Aspects of Ageing in Art). Het programma De Mayerne liep van 2002 tot en met 2006.