Culturele dynamiek
Programma

Culturele dynamiek

Veranderingen in de samenleving leiden ertoe dat mensen steeds opnieuw definiëren wat zij als hun culturele erfgoed ervaren. Onder 'cultureel erfgoed' verstaan we onder meer: onze gewoontes, rituelen en cultuuruitingen zoals verhalen, mode, fotografie. De projecten binnen het programma Culturele dynamiek bestuderen hoe erfgoed ontstaat en zich ontwikkelt.

Slotsymposium Culturele dynamiek

Op woensdagmiddag 15 oktober 2014 vormde de presentatie van het publieksboek Ons erf van Warna Oosterbaan de afsluiting van het NWO-themaprogramma Culturele dynamiek. Geïnteresseerd publiek was hierbij van harte uitgenodigd. De boekpresentatie was onderdeel van een afsluitend symposium, dat een afwisseling bood van lezingen, discussies en een theatervoorstelling.


Case: Grip op cultuur in beweging

Onze blik op het verleden is niet statisch, maar verandert voortdurend. Het onlangs afgeronde programma Culturele dynamiek laat zien dat daardoor ook de definitie van wat we als ons cultureel erfgoed beschouwen, niet in steen gebeiteld is. 


Publicaties