Achtergrond

Met het Crossover programma financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van significante impact op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksinitiatieven als een samenhangend voorstel indienen. De partners financieren minimaal 30% van het initiatief.

Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019

Het Crossover programma is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.

Budget

In totaal is 39 miljoen euro NWO-budget beschikbaar voor het Crossover programma. De totale omvang van de projecten ligt tussen de 7,15 en 14,3 miljoen euro. Hiervan financiert NWO 70%.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van de expressions of interest was 15 november 2018. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte voorstellen was 21 mei 2019.