Lopende onderzoeksprojecten programma Creatieve industrie

Onderstaand de onderzoeken die in januari 2015 financiering hebben gekregen vanuit het onderzoeksprogramma Creatieve industrie. De lijst is onderverdeeld in twee onderzoekscategorieën: strategisch onderzoek en embedded research.


Strategisch onderzoek

De slimme samenvatter
Prof. dr. A.P.J. van den Bosch (RUN), Prof. dr. E.J. Krahmer (TU)
Wanneer we een nieuwe auto willen kopen of een persoonlijke vraag hebben zoeken we steeds vaker naar informatie in een online discussieforum. Deze fora zijn echter vaak onoverzichtelijk, en bovendien moeilijk toegankelijk via tablet of smartphone. Daarom ontwikkelen wij een nieuw hulpmiddel dat online discussies efficiënt samenvat.
Partner: Sanoma Media BV

Ontwikkelen, testen en verspreiden van video games die inzetten op de preventie en behandeling van angsten en depressies bij kinderen en jongeren
Prof. dr. R.C.M.E. Engels (RUN), Prof. dr. I. Granic (RUN)
In dit onderzoeksprogramma worden de hedendaagse inzichten uit de psychologie en pedagogiek over het ontstaan en voorkomen van angst en depressie bij kinderen en jongeren gebruikt om twee video games te ontwikkelen, te testen en – indien effectief – op grote schaal te verspreiden.
Partners: Center for Applied Games / Monpellier Venture B.V. , Pluryn, GGZ Oost-Brabant, Trimbos-instituut

Bedrijfscollecties als potentieel erfgoed: Kunstmarktdynamiek, bedrijfsstrategieën en publieke ondersteuning voor de kunsten
Dr. A.A. Witte (UvA), Prof. dr. N.M. Wijnberg (UvA)
Door overheidsbezuinigingen op cultuur worden bedrijfscollecties steeds belangrijker spelers in de Nederlandse kunstwereld: zij ondersteunen de creatieve industrie en verzamelen toekomstig erfgoed. Dit project onderzoekt de effecten van deze collecties op de kunstsector zelf, de bedrijfsreputatie, de kunstconsumptie en het draagvlak voor cultuur en modern erfgoed in de samenleving.
Partners: Netherlands Association of Corporate Art Collections (VBCN), Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stedelijk Museum Amsterdam

Gezondheidszorg op maat met klantprofielen
Dr. ir. M. Melles (TUD), Prof. dr. R.H.M. Goossens (TUD), Dr. dipl.ing. S. Boess (TUD)
Iedere patiënt gaat anders om met ziekte en herstel: de een loopt te hard van stapel, de ander durft te weinig. Producten die inspelen op deze verschillen kunnen bijdragen aan een betere revalidatie. Dit project onderzoekt de verschillende gedragsprofielen van patiënten en de toepasbaarheid ervan in producten en diensten.
Partners: Biomet Inc, Panton, VanBerlo, Reinier de Graaf Gasthuis

MediaNow: optimaliseren van zoekmogelijkheden voor de Media Industrie
Prof. dr. M. de Rijke (UvA), Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck (UvA), Drs. J. Oomen (NIBG)
Dit project beoogt het ontwikkelen en testen van een open source instrument voor het zoeken in grote multimediale databases van zowel beeld, geluid als tekst. Dit instrumentarium is bedoeld voor mediaprofessionals, o.a. journalisten, producenten en redacteuren die audiovisuele bestanden willen hergebruiken voor het genereren van nieuwe producties.
Partners: Cross-Media Interaction (XMI), 904Labs, RTL nieuws, Talpa Producties B.V., Videodock, Frontwise, Zimmerman Zimmerman, DISPECTU, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Vlaams Instituut voor Archivering, NPO, NOS, EYE filmmuseum, Bibliotheek Eindhoven, NTR, VPRO

Crossover samenwerking voor digitale innovatie
Prof. dr. M.H. Huysman (VU), Dr. G. Gemser (TUD), Dr. H.M.J.J. Snelders (TUD), Dr. ir. J.J. Berends (VU)
Dit programma onderzoekt hoe digitale innovatie door crossover samenwerking tot stand komt. Drie samenhangende projecten laten zien hoe heterogene partijen aan elkaar verbonden kunnen worden in een ecosysteem, tot welke geïntegreerde bedrijfsmodellen dat kan leiden, en wat de rol is van de creatieve professional in digitale innovatie.
Partners: Philips Design, AGU, Metatronics, Zalen Pakhuis de Zwijger BV, Mattmo Creative, By-wire.net, Waag Society

Boekenwereldkaart
Prof. B. Speckmann (TUE), Dr. A. Betti (UvA)
Moderne bibliotheken bieden toegang tot miljoenen bibliografische gegevens. Hoe verwerven wij inzicht in deze grote hoeveelheid data? De onderzoekers ontwikkelen door computers gegenereerde, interactieve, geografische visualisaties van bibliografische databanken. Deze visualisaties stellen gebruikers in staat om grote hoeveelheden data te representeren, te bestuderen, en te verrijken.
Partner: OCLC Research

FAME! Bekend van de Friese Radio
Prof. dr. ir. D.A. van Leeuwen (RUN), Drs. F.J. van der Kuip (Fryske Akademy)
Tegenwoordig kunnen we alles wat wordt uitgezonden terugzien en -luisteren op Uitzending Gemist en YouTube. Maar hoe zit het met ons culturele erfgoed van de lokale radio van weleer? FAME! maakt het mogelijk voor burgers en onderzoekers om snel in Friese radioarchieven te zoeken.
Partners: GridLine, Omrop Fryslân, Tresoar

Embedded research

Vervliegend erfgoed
Prof. dr. I.B. Leemans (VU), Prof. dr. F.T. Scholten (VU)
Avant-garde kunstenaars gebruikten geur om herinneringen op te roepen, te provoceren en hun kunst levensecht te maken. Geuren zijn vluchtig en in onze visuele cultuur lange tijd genegeerd. In dit project werken universiteit, geurindustrie en musea samen om historische geuren te reconstrueren en opnieuw 'ten neuze' te brengen.
Partners: International Flavours & Fragrances, Rijksmuseum Amsterdam, University of the Arts, TheHague, The Institute of Arts & Olfaction, MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Marres Maastricht

The Hackable City
Dr. B.G.M. de Waal (UvA), Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck (UvA), Dr. M.L. de Lange (UvA)
Het project The Hackable City onderzoekt hoe de opkomst van sociale media platforms en 'Big Data'. De manier verandert waarop de stad vorm krijgt. Hoe kunnen burgers ontwerpers en overheden deze technologieën inzetten om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken in het proces van 'stadmaken'?
Partners: One Architecture, Cooperatieve Vereniging Buiksloterham i.o./ 4xM Mixed Media Match Makers, Pakhuis de Zwijger, The Mobile City, Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Beelden voor de Toekomst: van digitalisering naar disseminatie, wanneer kunnen we kijken?
Dr. L.M.C.R. Guibault (UvA)
Het onderzoeksproject zoekt naar oplossingen voor het hardnekkige probleem van beperkte toegankelijkheid en hergebruik van het Nederlands audiovisueel erfgoed dat gedigitaliseerd is in het kader van Beelden voor de Toekomst, ten behoeve van de industrie en de maatschappij.
Partners: Kennisland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid


Spelenderwijs kansen voor verandering mobiliteitsgedrag beter benutten
Dr. A.L. Eden (VU), Prof. dr. E.A. Konijn (VU), Dr. C.F. Burgers (VU)
Om het aantal files te verminderen, moeten automobilisten andere keuzes maken (OV nemen, carpoolen, fietsen). Persuasieve games kunnen hen daartoe motiveren. Wij bestuderen het optimaliseren van het gamedesign (feedback, avatar) om veranderingen in mobiliteitsgedrag te realiseren in het licht van verschillende groepen automobilisten met verschillende visies op duurzaamheid.
Partners: Motivaction Strategy and Research, DTV Consultants, IC3D Media, Germans Media