Lopende onderzoeksprojecten programma Creatieve industrie

Onderstaand de onderzoeken die in april 2013 financiering hebben gekregen vanuit het onderzoeksprogramma Creatieve industrie. De lijst is onderverdeeld in drie onderzoekscategorieën (strategisch onderzoek/embedded research/TNO). Binnen elke categorie staan de hoofdaanvragers op alfabetische volgorde genoemd. De titels van de onderzoeksprojecten zijn indicatief.


Strategisch onderzoek

Virtuele e-coaching en narratieve technologie voor de behandeling van post-traumatische stressstoornis
Dr. ir. W.P. (Willem-Paul) Brinkman, Technische Universiteit Delft
Naar schatting lijden 1,2 miljoen Nederlanders aan post-traumatische stressstoornis (PTSS) die vaak gepaard gaat met de herbeleving van de pijnlijke gebeurtenis. Behandeling van PTSS is relatief duur en biedt voor patiënten niet altijd een oplossing. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de geleidelijke blootstelling aan deze pijnlijke herinneringen. Dit project ontwikkelt en evalueert de benodigde e-based ondersteuning voor deze therapie en zet hiervoor gaming en een elektronische coach in.
Consortiumpartners: CleVR , Erasmus Universiteit Rotterdam, Interapy, PsyQ, Military Mental Health Research Center, Reinier van Arkel Groep, TNO, Universiteit van Amsterdam, VSTEP.

Inspelen op veranderingen binnen het nieuws- en mediagebruik
Prof. dr. I. (Irene) Costera Meijer, Vrije Universiteit en prof. dr. M.J. (Marcel) Broersma, Rijksuniversiteit Groningen 
Digitalisering van nieuws en informatie faciliteert veranderingen in zowel de productie als het gebruik van nieuws. Binnen dit project onderzoeken wetenschappers samen met publieke en commerciële nieuwsmedia en gebruikers hoe de journalistiek beter kan inspelen op  veranderingen in het dagelijks mediagebruik. Dit onderzoek zal een grote bijdrage leveren aan innovatieve, effectieve en betaalbare vormen van nieuwsproductie. 
Consortiumpartners: Buitenhof, De Persgroep, EenVandaag, EO Informatief, NCRV Informatief, Nieuwsuur, Noordelijke Dagblad Combinatie, NOS Nieuws, Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen. 

App economics: succes boeken met games
Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, Universiteit van Amsterdam
Dit project onderzoekt hoe hit games ontstaan op mobiele platformen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de app stores van Apple, Google en Microsoft. Bedrijven willen weten hoe je commercieel kan scoren met mobiele games, terwijl onderzoekers willen weten wat diezelfde spellen cultureel betekenisvol maakt. Deze invalshoeken vullen elkaar aan en staan garant voor innovatief onderzoek dat waardevol zal zijn voor bedrijven, onderzoekers en het brede publiek.
Consortiumpartners: Chinese University of Hong Kong, Dutch Game Garden, Massachusetts Institute of Technology, Paladin Studios, Pool Worldwide, PriceWaterhouseCoopers, Universiteit van Amsterdam.

Innoveren in creatieve broedplaatsen
Dr. E. (Erik) Hitters, Erasmus Universiteit Rotterdam
In dit project wordt onderzoek gedaan naar de innovatiepraktijken van creatieve ondernemingen die gevestigd zijn in bedrijfsverzamelcomplexen. Dit onderzoek zal vragen beantwoorden over de impact en effectiviteit van creatieve verzamelpanden en complexen. Daarnaast biedt het inzichten, voorbeelden en best practices om samenwerking, groei en innovatie van creatieve bedrijven te stimuleren.
Consortiumpartners: BIM-De Gruyter Fabriek, Creative Factory, Creatieve Fabriek, Cultuurspinnerij De Vasim, Dutch Creative Residence, Dutch Game Garden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Klein Haarlem, Riverside Lofts, Vestia Den Haag.

Verkennend zoeken binnen onze parlementaire geschiedenis
Dr. ir. J. (Jaap) Kamps, dr. M.J. (Maarten) Marx, Universiteit van Amsterdam
In dit project maken we de gedigitaliseerde Nederlandse parlementaire geschiedenis gereed voor een nieuwe manier van (onder)zoeken: verkennend zoeken. Dit kan door allerlei bronnen aan elkaar te koppelen op basis van de ankerpunten in een tekst (tijd, plaats, de spelers, de onderwerpen). De ontstane zoekomgeving verbindt onze parlementaire geschiedenis met het heden, en is dus bruikbaar voor zowel historisch als journalistiek onderzoek.
Consortiumpartners: Dispectu BV, Koninklijke Bibliotheek, Meertens Instituut, Nationaal Archief, Spinque BV, Tweede Kamer, Universiteit van Amsterdam.

Gedrag de-escaleren met behulp van interactieve lichtscenario's
Dr. ir. Y.A.W. (Yvonne) de Kort, Technische Universiteit Eindhoven
Steeds vaker berichten de media van escalerend gedrag, vaak gepaard gaand met verbale of fysieke agressie. In dit onderzoek worden lichtscenario's ontwikkeld die bijdragen aan de‐escalatie. Deze mechanismen worden getest in laboratorium omgevingen en vervolgens vertaald naar interactieve scenario's en geïntegreerd in twee real‐life testbeds, in het domein van de mentale gezondheid en dat van openbare veiligheid.
Consortiumpartners: Criminee!, Gemeente Eindhoven, GGzE, HET LUX LAB, Philips, Polyground, Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Tilburg.

Optimale leerwinst met educatieve spellen
Prof. dr. G.K.J. (Gunter) Maris, Universiteit van Amsterdam
Het gebruik van educatieve spellen tijdens en buiten schooltijd neemt toe. Dit onderzoek gaat ervan uit dat goede educatieve spellen de leerwinst per tijdseenheid horen te optimaliseren. Maar hoe doen we dit, en valt dit te meten? In dit onderzoek wordt hier (experimenteel) onderzoek naar gedaan met behulp van aangepaste versies van het populaire TuxMath computerspel.
Consortiumpartners: Cito, Oefenweb, Universiteit van Amsterdam.

‘Time Capsule’: digitale erfgoedgegevens toegankelijk en toepasbaar maken
Prof. dr. A.H.L.M. (Toine) Pieters, Universiteit Utrecht
Het project ‘Time Capsule’ wil bijdragen aan een systematische koppeling en uitwisseling van tien verschillende digitale databanken voor erfgoedgegevens. Intensieve samenwerking tussen historici, taalkundigen, farmaceuten, biologen en informatici biedt nieuwe mogelijkheden om digitale erfgoedgegevens op het gebied van plantaardige geneesmiddelen beschikbaar te maken voor universiteit, bedrijfsleven en het grote publiek. De technologische infrastructuur van het platform beoogt generiek te zijn om daarmee in brede zin erfgoed gegevens te ontsluiten. De ambitie is om een nieuwe standaard te bieden om ons erfgoed duurzaam te presenteren en te gebruiken in het digitale tijdperk.
Consortiumpartners: Beeld en Geluid, Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, GridLine Software Architecture, Huygens ING, KNMP, Meertens Instituut, Nationaal Farmaceutisch Museum, Naturalis Biodiversity Centre, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Spinque, Universiteit Utrecht.

De betekenis van overtuigende verhalen voor gamedesign
Prof. dr. J. (Joost) Raessens, Universiteit Utrecht 
Persuasieve games zijn games die bepaalde doelen willen realiseren, bijvoorbeeld: mensen spelenderwijs helpen om complexe informatie te vinden, of mensen spelenderwijs informeren over en helpen om te genezen van depressieve klachten. In dit project worden inzichten over de overredingskracht van verhalen vertaald in het design van persuasieve games en bijgesteld aan de hand van gebruikerstests. De verwachting is dat dit project zal bijdragen aan een verdere versterking van de internationale positie van de Nederlandse game-industrie.
Consortiumpartners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Submarine, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, IJsfontein, xmediaworks.

Crafting Wearables: de productie van modieuze technologie
Prof. dr. A.M. (Anneke) Smelik, Radboud Universiteit
Het onderzoeksproject 'Crafting Wearables' wil wearables (mode met technologie erin verwerkt) ontwerpen die bestendig, modieus en commercieel haalbaar zijn binnen de productieketen. Om dit doel te bereiken, brengt de onderzoeksgroep de verschillende gebieden van mode, technologie, industrie, en wetenschappelijk onderzoek samen in interdisciplinaire en onderling samenhangende onderzoeksprojecten.
Consortiumpartners: ArtEZ Hogeschool, Audax, Freedom of Creation, INNTEX, MODINT, Philips, Radboud Universiteit, Solar Fiber, Textiel Museum Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, XSENS.


Spraaktraining voor neurologische patiënten via interactieve games
Dr. W.A.J. (Helmer) Strik, Radboud Universiteit
Neurologische patiënten met dysartrische spraak zijn vaak niet goed verstaanbaar, wat ten koste kan gaan van een actieve maatschappelijke participatie. Doel van dit project is om geavanceerde spraaktechnologie in te zetten in een interactieve game waarmee deze patiënten zelfstandig en intensief hun spraak kunnen oefenen, en om onderzoek te doen naar effectiviteit en waardering van deze innovatieve therapie.
Consortiumpartners: Radboud Universiteit, Sint Maartenskliniek, Waag Society.

Succesfactoren voor crowdfunding binnen de culturele erfgoedsector
Prof. dr. M.B. (Marcel) Veenswijk, Vrije Universiteit
Crowdfunding is een nieuw financieringsmodel, met name voor organisaties uit de culturele erfgoedsector die door teruglopende subsidie mogelijkheden onder druk zijn gekomen. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe  crowdfunding het beste kan  worden ingezet en welke implicaties dit heeft voor de organisatorische arrangementen van waaruit deze organisaties werken. De onderzoekers hebben in het onderzoeksvoorstel hoge ambities neergezet door grootschalige veldexperimenten te gaan doen en een nauwe samenwerking met marktpartijen aan te gaan.
Consortiumpartners: Douw&Koren, Flintwave.com, Seeds.nl, Voordekunst.nl, Vrije Universiteit.

Gameprincipes voor effectieve e-therapy binnen de geestelijke gezondheidszorg
Dr. V.T. (Valentijn) Visch, Technische Universiteit Delft 
Dit project zal de toegevoegde waarde onderzoeken van gegamificeerde e-health behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg op de motivatie van patiënten voor het effectief volgen van de behandeling. De onderzoeksresultaten zullen bestaan uit RCT gevalideerde gameprincipes die kunnen worden toegepast door de creatieve industrie en zij zullen bestaan uit implementatie richtlijnen voor de toepassing van de gegamificeerde behandelingen binnen de context van de geestelijke gezondheidszorg. 
Consortiumpartners: Brijder Verslavingszorg/PSYQ (Parnassia Bavo Groep), RANJ, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam.

Nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor architectenbureaus
Prof. dr. ir. J.W.F. (Hans) Wamelink, Technische Universiteit Delft
De rol van de architect verandert ingrijpend. In dit onderzoek worden huidige en toekomstige organisatienetwerken geanalyseerd en getoetst op de waarde die de architect kan toevoegen. Het resultaat zal bijdragen aan een gezonde architectuurbranche door het identificeren van nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor architectenbureaus en de daarbij behorende competenties.
Consortiumpartners: Bond voor Nederlandse Architecten (BNA), De Zwarte Hond, EGM architecten, IAA Architecten, JHK Architecten, Rothuizen Architecten, Heijmans, Havensteder, Rijksgebouwendienst, Radboud Universiteit, Technische Universiteit Delft.
futurA (future value chains of architectural services)

Embedded Research

De behoefte van musici aan akoestisch comfort in concertzalen en theaters
Dr. ir. M.C.J. (Maarten) Hornikx, Technische Universiteit Eindhoven en ir. R.H.C. (Remy) Wenmaekers, Level Acoustics BV 
Tot driekwart van de professionele musici hebben last van gehoorproblemen. Binnen dit project zal een nieuwe meet- en rekenmethode worden ontwikkeld om de invloed van bouwkundige voorzieningen op de podiumakoestiek en geluidbelasting te beoordelen. Hiermee kunnen ook richtlijnen worden ontwikkeld. Dit zal leiden tot meer akoestisch comfort voor musici in concertzalen en theaters.
Consortiumpartners: Level Acoustics BV, Muziekgebouw Eindhoven, Muziektheater Amsterdam, Parktheater Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven.

De inzet van gaming om de executieve functies van kinderen met ADHD te meten
Prof. dr. P.J.M. (Pier) Prins, Universiteit van Amsterdam 
Tekorten in de ‘executieve functies’ zouden het gedrag van kinderen met ADHD (deels) kunnen verklaren; daarom is het belangrijk hier onderzoek naar te doen. De gebruikelijke manieren om dit te doen zijn voor kinderen met ADHD vaak te weinig stimulerend om hun aandacht te kunnen vasthouden; dit leidt tot onbetrouwbare en invalide testresultaten. In dit onderzoek wordt een motiverende game ingezet om de executieve functies van kinderen met ADHD betrouwbaarder en valide te kunnen meten.
Consortiumpartners: Lucertis, Shosho, Universiteit van Amsterdam. 

De impact van traumatische herinneringen verminderen met TraumaGameplay
Dr. E.M. (Marit) Sijbrandij, Vrije Universiteit
Traumaslachtoffers ontwikkelen soms een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Een belangrijk kenmerk van PTSS is dat slachtoffers nare levendige herinneringen houden aan traumatische gebeurtenissen. In dit project wordt een interactieve mobiele gaming app ontwikkeld en getest met als doel levendige herinneringen te voorkomen en daarmee de kans op PTSS te verkleinen.
Consortiumpartners: Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, IJsfontein 


Een actieve levensstijl voor ouderen met behulp van gaming
Prof. dr. M.M.R. (Mirjam) Vollenbroek-Hutten, Universiteit Twente
Een lichamelijk actieve levensstijl is belangrijk voor ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Gaming technologieën kunnen ouderen motiveren en coachen om lichamelijk actief te zijn. Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de voorkeuren van ouderen: wat zijn goede motivatiestrategieën voor gaming en hoe kan je ouderen effectief coachen en feedback geven?
Consortiumpartners: Gameship BV, Paramedisch Instituut Rembrandt (PIR), Roessingh Research and Development (RRD), Trivium Meulenbelt Zorg, Universiteit Twente.

Mycelium design
Prof. dr. H.A.B. (Han) Wösten, Universiteit Utrecht
Schimmeldraden vormen samen een netwerk dat mycelium wordt genoemd. Het mycelium van paddenstoelvormende schimmels dat in de bodem wordt gevormd heeft een grote potentie om gebruikt te worden in architectuur en design. In dit project wordt door onderzoekers én door designers, kunstenaars en architecten onderzoek gedaan naar dit mycelium. Het onderzoek moet resulteren in tailor-made mycelia die gebruikt kunnen worden in innovatieve designs en duurzame materialen.
Consortiumpartners: Mediamatic, Officina Corpuscoli, Universiteit Utrecht.

TNO

Kan Ik nu Goed (KING)
Dr. K. (Kim) Kranenborg (projectleider)
In het project KING worden de ontwerpprincipes en een raamwerk ontwikkeld voor user interfaces die mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking in verschillende gradaties ondersteunt bij hun media consumptie. Met behulp van de op hun cognitieve vaardigheden aansluitende interface krijgen zij toegang tot audiovisueel materiaal van publieke omroep NTR, beeldbellen, kunnen ze in een veilige omgeving internetten en apps gebruiken voor de ondersteuning van hun Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
Consortiumpartners: SIZA en NTR.

MemoryBanks Interactive Metadata Extraction (MIME)
Dr. J. (John) Schavemaker (projectleider)
In MIME wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om  de emoties  en sociale interactie die bij oudere kijkers worden opgeroepen wanneer ze televisie kijken, middels camera’s en andere sensoren  te registreren, te interpreteren en als metadata aan de content toe te voegen. Ook  registratie van spontane duidingen van het materiaal (‘Dat is de Dappermarkt’) kan helpen om de metadata van historische content te verbeteren. Op deze manier is het mogelijk om content diensten persoonlijker en beter doorzoekbaar te maken.
Consortiumpartners: Ziggo, Noldus.