Achtergrond

Het programma Creatieve industrie richt zich op het toegankelijk maken van kennis voor de creatieve industrie, het ontwikkelen van nieuwe kennis en op het tot stand brengen van de verbindingen tussen wetenschap en praktijk.

Het stimuleren van onderzoek naar maatschappelijk relevante thema's behoort tot de ambities van NWO. Creatieve industrie is zo'n maatschappelijk relevant thema: het kabinet heeft de creatieve industrie aangewezen als één van de economische topsectoren.

Om de Nederlandse creatieve industrie een toppositie in Europa te laten bereiken, is meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de creatieve industrie noodzakelijk.

Samenwerking met externe partijen

In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers uit kennisinstellingen samen met private en publieke partijen. Deze partijen financieren een deel van het onderzoek.

Looptijd tot 2018

De projecten die voortkomen uit dit financieringsinstrument lopen tot 2018.