Kennis Innovatie Mapping (KIEM)
Programma

Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Het programma Kennis Innovatie Mapping (KIEM) richt zich op het toegankelijk maken van kennis voor de creatieve industrie, het ontwikkelen van nieuwe kennis en het verbinden van wetenschap en praktijk. Met een KIEM-financiering van € 15.000 verkennen consortia van onderzoekers en publieke en private partners hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten.

Het programma valt onder het NWO-thema Creatieve industrie en is gerelateerd aan de topsector Creatieve industrie. Veel wetenschappelijke disciplines kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sector. Denk aan: informatica, industrieel ontwerpen, architectuur en stedenbouwkunde, media- en cultuurstudies en sociale wetenschappen.

Samenwerking met externe partijen

Om de Nederlandse creatieve industrie een toppositie in Europa te laten bereiken, is meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de creatieve industrie noodzakelijk. Daarom werken wetenschappers uit kennisinstellingen in de onderzoeksprojecten samen met private en publieke partijen. Deze partijen financieren een deel van het onderzoek.

Video: Slimme kleding | NWO-onderzoeksprogramma Creatieve industrie

Bekijk de video 'Slimme kleding | NWO-onderzoeksprogramma Creatieve industrie' op ons YouTube-kanaal

Financieringsinstrument

In 2019 is €580.000 beschikbaar voor KIEM-projecten. Meer informatie op de financieringspagina Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM).


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanCreatieve industrie