Conflict en veiligheid
Programma

Conflict en veiligheid

Met het programma 'Conflict en veiligheid' wilde NWO onderzoek stimuleren naar de oorzaak en effecten van conflicten in samenlevingen. Overheden en maatschappelijke instellingen kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken bij het ontwikkelen van beleid.

Onderzoek binnen het programma Conflict en veiligheid richtte zich op vraagstellingen van grote maatschappelijke urgentie zoals vraagstukken omtrent toenemend geweld, veiligheid en terreur, armoede en financiële onzekerheid, internationaal recht, en de maatschappelijke kosten én baten van conflicten.

Looptijd tot 2015

De verschillende programma's die voortkwamen uit het thema Conflict en veiligheid liepen van 2008 tot 2015.

Financiers

Het programma Conflict en veiligheid werd gefinancierd door NWO en het WODC. De uitvoering lag bij de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geesteswetenschappen en WOTRO Science for Global Development.

Publicaties