Computational Life Sciences
Programma

Computational Life Sciences

In het programma Computational Life Sciences werken (bio)informatici, (bio)wiskundigen en levenswetenschappers samen. Ze ontwikkelen modellen van biologische netwerken, bijvoorbeeld cellen en organismen of een samenspel daartussen.

Doelstelling

De hoeveelheid biologische data neemt exponentieel toe. Zo komen er bijvoorbeeld steeds meer complete genoomsequenties beschikbaar. Deze schat aan gegevens maakt het mogelijk op een systematische manier genoombrede en genoomoverstijgende experimenten te ontwerpen, data te verzamelen en patronen te vinden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in biologische netwerken.

De grote hoeveelheid dataverzamelingen en de toegenomen kennis van cellulaire netwerken heeft geleid tot de ontwikkeling van bioinformatica-methoden. Hiermee kunnen onderzoekers de dataverzamelingen vanuit een biologisch perspectief doorzoeken en analyseren (data mining).

Verdere ontwikkeling is nodig in de integratie van de dataverzamelingen met analysemethoden uit (bio)informatica en (bio)wiskunde. Dit levert nieuwe inzichten op in de structuur en werking van biologische netwerken. Deze kennis maakt het vervolgens mogelijk de dynamica van biologische netwerken te bestuderen, op verschillende tijdschalen (van picoseconden tot evolutionair) en ruimteschalen (van moleculair tot organisme).

Looptijd en budget

2003-2014, budget 10 miljoen euro.