Organisatie

Stuurgroep

De Stuurgroep Complexiteit wordt gevormd door vertegenwoordigers van de initiërende partners. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie en de bedrijfsraad formuleert de Stuurgroep een honoreringsvoorstel.

Programmacommissie

 • Dhr. prof. dr. P.H.M. Vervest, Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)
 • Dhr. prof. dr. ir. H.E. Bal, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. R.J. de Boer, Universiteit Utrecht 
 • Dhr. dr. ir. J.N.E. Bos, Equens N.V. 
 • Dhr. prof. dr. ir. J.E. Frank, Universiteit Utrecht / Centrum Wiskunde & Informatica
 • Dhr. prof. dr. K. Frenken, Universiteit Utrecht
 • Mw. prof. dr. C.K. Hemelrijk, Rijksuniversiteit Groningen 
 • Dhr. prof. dr. C.H. Hommes, Universiteit van Amsterdam 
 • Dhr. dr. J.A. Kaandorp, Universiteit van Amsterdam 
 • Prof. dr. J.H. Meijer, Leiden Universitair Medisch Centrum 
 • Dhr. prof. dr. P.C. de Ruiter, Wageningen University 
 • Dhr. prof. dr. R.A. van Santen, Technische Universiteit Eindhoven⁞

Raad van Advies

 • Mw. prof. dr. E. Hagdorn-Van der Meijden, TNO / Vrije Universteit Amsterdam
 • Dhr. prof. dr. L.H. Hoogduin, RUG / UvA / LCH.Clearnet
 • Dhr. R. Kupers, Oxford University
 • Dhr. prof. dr. P. Nijkamp, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Dhr. prof. dr. P.H.M. Vervest, Erasmus Universiteit Rotterdam

Bedrijfsraad

De bedrijfsraad bestaat uit sponsors van het programma. Voor het vraaggedreven onderzoek selecteert zij de voorstellen in overeenstemming met het beschikbare bedrijfsbudget en op basis van de rangschikking van de voorstellen door de beoordelingscommissie.

 • De Nederlandsche Bank
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Equens