Complexiteit in transport & logistiek
Programma

Complexiteit in transport & logistiek

Logistiek bestaat uit verschillende complexe systemen die met elkaar verknoopt zijn. Tal van factoren spelen een rol bij het al dan niet goed functioneren van die logistieke systemen. Logistieke ketens en transportsystemen worden langer, afhankelijker en gevoeliger voor gebeurtenissen van buitenaf. En een gebeurtenis ver weg kan invloed hebben op het functioneren van landelijke en regionale logistiek hier. Keuzes om ervoor te zorgen dat logistiek zo optimaal en efficiënt werkt, worden ook steeds ingewikkelder. Hoe krijg je daar grip op? Hoe zorg je ervoor dat je eigen processen en systemen robuust en flexibel zijn zodat je concurrerend blijft? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek nodig naar de werking van grote complexe systemen en de subsystemen.

Publieke en private samenwerking

Het doel van het programma Complexiteit in transport & logistiek is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem. Tegelijkertijd draagt het bij aan de theorievorming over en vernieuwing van het onderzoeksterrein van complexe systemen. In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers, bedrijven en andere partijen in de logistiek samen zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten. Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Daarom werken onderzoekers binnen en tussen de deelprojecten nauw samen.

Complexiteit in transport & logistiek is een programma van NWO in samenwerking met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie TKI Dinalog en TNO. Dit programma valt onder de paraplu van het NWO-brede programma Grip on Complexity, een van de zes NWO-uitdagingen voor de periode 2015-2018. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Logistiek.

Het budget voor dit programma is drie en een half miljoen euro (M€ 3,5) en is beschikbaar gesteld door NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen, en het Algemeen Bestuur van NWO.