Centra voor systeembiologie research (CSBR)
Programma

Centra voor systeembiologie research (CSBR)

Het programma Centra voor Systeembiologie Research (CSBR) had als doel een Nederlandse infrastructuur voor systeembiologie op te zetten in de vorm van onderzoekscentra. In drie centra wordt inmiddels systeembiologisch onderzoek verricht.

De essentie van systeembiologie is te achterhalen hoe moleculen, cellen, organellen, organen en organismen samenwerken bij het verloop van biologische processen. Systeembiologisch onderzoek beperkt zich niet tot één onderdeel van het proces maar bekijkt het gehele biologische systeem. Een kenmerk van systeembiologie is dat laboratoriumonderzoek en wiskundige modellering elkaar afwisselen.