Organisatie

In de programmaraad hebben zitting:

Prof. Nynke Dekker (chair)

Prof. Arnold Driessen

Prof. Jan Hoeijmakers

Prof. Christine Mummery

Prof. Roel Bovenberg

Prof. Jeroen Cornelissen

Prof. Bert Groen

Prof. Robert Hall

Prof. Sander Kersten

Prof. Nico van Meeteren

Prof. Floris Rutjes

Prof. Sander Tans

Programmemanagers:

Niels van den Berg (ENW)

Rob Diemel (ZonMW)

Sandra de Keijzer (ENW)

Titia Plantinga (AES)

Tim Vos  (ENW)