Achtergrond

NWO heeft in 2016 het programma Bouwstenen van Leven gelanceerd om een aantal urgente wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op het grensvlak van de fysica, chemie, biologie, informatica en systeemanalyse aan te gaan. Het doel van het programma is om interdisciplinaire onderzoeksprojecten in publiek-privaat-samenwerkingsverband te vormen.

Het betreft een cross-sectoraal programma van de NWO-disciplines: Aard- en Levenswetenschappen, Chemie, Natuurkunde en Medische Wetenschappen en de participerende Topsectoren Agri&Food, Chemie, High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Met het programma Bouwstenen van Leven wil NWO langdurige (10 jaar) urgente wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op dit onderzoeksterrein aan gaan.

De eerste call voor interdisciplinaire aanvragen (PPS variant 2) werd gefinancierd onder het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017. Een overzicht van de toekenningen vindt u hier