Bouwstenen van leven
Programma

Bouwstenen van leven

Kennis van de moleculaire basis van het leven is dankzij technologische doorbraken vanuit de fysica, chemie, biologie, informatica en systeemanalyse van enorme data bestanden spectaculair toegenomen. De Nederlandse wetenschap bevindt zich in een uitstekende positie om door de bundeling van deze verschillende expertises een beslissende stap vooruit te zetten in het fundamentele begrip van cellulaire systemen vanuit (moleculaire) bouwstenen.

Deze nieuwe kennis biedt ongekende innovatieve mogelijkheden op vele terreinen. Het is daarom voor onze samenleving als geheel van groot belang dat Nederland door nauwe interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers, het bedrijfsleven en andere private partners, zoals gezondheidsfondsen, een voortrekkersrol speelt in deze ontwikkeling. 

Uitdagende innovaties zijn te voorzien op vele belangrijke wetenschappelijke en technologische terreinen: gezondheidszorg (bijv. personalised medicine), kwalitatief en kwantitatief verbeterde voedselvoorziening, duurzame gewasproductie, hybride techno-biologische systemen, nieuwe materialen, intelligente robots gebaseerd op neuronale netwerken, organismen die onder extreme omstandigheden nieuwe taken uitvoeren, enzovoorts.  

In november  2016 zijn binnen het programma Bouwstenen van Leven 16 grensverleggende  interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen toegekend aan publiek-private consortia. Het totale NWO budget voor deze call was 10 miljoen euro.

 

 

Beschikbaar: