Bezoekersbeurs
Programma

Bezoekersbeurs

Het programma Bezoekersbeurs verstrekt beurzen aan hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan een Nederlands onderzoeksproject. Het programma beoogt samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers te bevorderen.

Let op: de permanente call Bezoekersbeurzen komt te vervallen per 1 januari 2020.

Meer samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers is belangrijk omdat het de kennis over Nederlands onderzoek in het buitenland vergroot, en de expertise bij Nederlandse onderzoeksgroepen versterkt.

Looptijd en aanvragen

De Bezoekersbeurs staat doorlopend open voor aanvragen. Er is een budget van 207.500 euro per half jaar voor de Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars.

Per 1 januari 2020 start NWO een nieuw fonds op waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy activiteiten zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland haar diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. Dat betekent dat de permanente call waarop voor bezoekers vanuit de hele wereld aanvragen kunnen worden ingediend, per 1 januari 2020 komt te vervallen.


Financieringsinstrument

Alle financieringsinstrumenten vanBezoekersbeurs