Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO)
Programma

Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO)

Met ingang van 2014 is het programma Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (BOPO) opgevolgd door de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), en valt deze onder het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

De ProBO is verantwoordelijk voor het programmeren van beleidsgericht onderzoek op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Het onderzoek vloeit voort uit beleidsvragen van het ministerie van OCW of van besturen en organisaties uit het onderwijs. De ProBO is een van de drie programmaraden van het NRO. Alle nog lopende BOPO-projecten vallen per 2014 onder het NRO.

Meer informatie vindt u op www.nro.nl.