Slotconferentie Begrijpelijke taal en effectieve communicatie

Op vrijdag 11 november 2016 vond de slotconferentie van het programma Begrijpelijke taal en effectieve communicatie plaats in de binnenstad van Utrecht. Onderzoekers uit verschillende projecten presenteerden hun belangrijkste resultaten. Ook was er veel aandacht voor de toepassing in de praktijk van effectieve communicatie. Er waren twee paneldiscussies met stellingen waaraan ook het publiek kon bijdragen en er werden verschillende demonstraties verzorgd, van onder meer de Kennisbank Begrijpelijke Taal en het programma T-SCAN.

De ochtend begon met een openingslezing van prof. dr. John Bateman (Universität Bremen), een internationaal vooraanstaand expert in multimodale communicatie. Daarna was er in de projectbijdragen met name aandacht voor de wetenschappelijke resultaten die het programma heeft opgeleverd. Een panel boog zich over de vraag wat we hebben geleerd, én over toekomstige onderzoeksmogelijkheden.

's Middags lag de nadruk vooral op valorisatie: hoe zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toepasbaar in de praktijk? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de mogelijkheden en wensen voor de toekomst? Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, die soms hebben meegewerkt in het onderzoek, gaven hun visie. Het betrof vertegenwoordigers uit de financiële sector, de gezondheidszorg, de educatie en overheid-burgercommunicatie.

Video: Onderzoek naar begrijpelijke taal en effectieve communicatie

Klik om deze video te bekijken

Download het programmaoverzicht


Presentaties


De Taalstaat

Frits Spits interviewde prof. dr. Ted Sanders over het onderzoeksprogramma in De Taalstaat van zaterdag 12 november.


Startbijeenkomst Netwerk Begrijpelijke Overheid

Op donderdagmiddag 10 november 2016 vond de startbijeenkomst plaats van het Netwerk Begrijpelijke Overheid, in combinatie met de finale van de Nationale Schrijfwedstrijd.