Dynamiek tussen wetenschappers, maatschappelijke partners en de maatschappij

Aandacht en commitment, de relatie tussen wetenschappelijke en maatschappelijke partner en de voortzetting van het programma Begrijpelijke taal. Dit zijn de onderwerpen die de onderzoekers bediscussieerden op de Programmadag Begrijpelijke taal 2015. De zaken werden bekeken vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Interessant, voor twee dames die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en dus met beide benen in het maatschappelijke veld staan.

Nukken en grillen

Al snel viel op: de kloof tussen maatschappij en wetenschap. Juist de inzet van maatschappelijke partners in onderzoeksprojecten zou deze kloof kunnen overbruggen, maar dit blijkt soms lastig. Een partner vergt immers ook relatieonderhoud, wat tijd kost en dus geld. Niet alle wetenschappers willen daarin investeren. Wij vonden dit een opvallend standpunt. Is wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke taal en communicatie überhaupt mogelijk zonder daar maatschappelijke partijen bij te betrekken?

Anderzijds benadrukten wetenschappers het belang van de maatschappelijke partner. De onderzoeker heeft er belang bij om data te kunnen verzamelen in een relevante maatschappelijke omgeving. De maatschappelijke partner functioneert daarbij als een brug tussen maatschappij en wetenschappers. Aan de orde kwamen de verschillen tussen maatschappelijke partners op het punt van wetenschappelijke attitude. Partners met een wetenschappelijke attitude zouden de voorkeur kunnen hebben boven partners aan wie die attitude 'nog bijgebracht moet worden'. Maar waarom zou je geen onderzoek kunnen doen met maatschappelijke partners die anders in de wereld staan dan de wetenschappers? Is het niet juíst van belang dergelijke groepen bij projecten te betrekken, zodat er een nieuwe dynamiek ontstaat?

Flexibeler

Wetenschappers zouden hun talenten moeten inzetten om de kloof te overbruggen. Dit vergt een andere aanpak van de wetenschapper. Vanuit maatschappelijke partners is er vraag naar meer flexibiliteit. Een iets andere planning, meerdere kleine onderzoeken die sneller resultaat leveren en meerdere in- en uitstapmomenten voor de partners zijn voorbeelden van deze flexibiliteit. Ook het relatiemanagement blijft een belangrijke rol spelen. Hier moet dan ook in geïnvesteerd worden.

Wellicht zijn de filmpjes over het hoe en waarom van Begrijpelijke taal-onderzoek een eerste stap naar de overbrugging van de kloof.

Roos van der Nat & Kristel Vaes

Lees meer