Verslag Programmadag Begrijpelijke taal 2015

Het begint een traditie te worden: de Programmadag Begrijpelijke taal. Dit keer kwamen vooral onderzoekers bij elkaar om te spreken over kwesties die in de loop van de projecten naar voren zijn gekomen.

De Programmadag vond plaats op 20 november 2015 in de historische ambiance van het voormalige klooster Soeterbeeck, het studie- en conferentiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Soterbeeck, het studie- en conferentiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen

Filmpjes over onderzoek

De aanwezigen beleefden de primeur van filmpjes waarin de onderzoekers hun Begrijpelijke taal-project presenteren. Elk filmpje geeft in een minuut of vijf een beeld van de onderzoeksdoelen, de aanpak en de (voorlopige) bevindingen.


Relaties en 'commitment'

Samenwerken met maatschappelijke partners, omgang met de media, en de toekomst van het Begrijpelijke taal-onderzoek; die onderwerpen werden stevig bediscussieerd. Een aantal studenten praatte en luisterde mee en schreef een reflectie.


Organisatoren Marga Hooyman (Schouten & Nelissen), Wilbert Spooren (Radboud Universiteit Nijmegen) en Ted Sanders (Universiteit Utrecht) stroomlijnden de bijeenkomst met een plezierige afwisseling van groepsdiscussies en plenaire terugkoppeling.

Judith Mulder
firMM / redactie Begrijpelijke taal