Organisatie

Stuurgroep programma Begrijpelijke taal

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en ontwikkeling van het programma. Ook kent zij financiering toe aan onderzoeken op basis van een advies van de beoordelingscommissie.

 • Dhr. em. prof. dr. L.G.M.Noordman, TiU
 • Dhr. em. prof. dr. M. F. Steehouder, UT
 • Mw. prof. dr. A. van Kemenade, RU
 • Mw. prof. dr. P.M. Valkenburg, UvA
 • Dhr. prof. dr. P.P.M. Leseman, UU
 • Dhr. prof. dr. D.R.M. Timmermans, VUMC

Programmacommissie

 • Dhr. prof. dr. T.J.M. Sanders, UU (voorzitter)
 • Mw. dr. M. Bouman, Centrum Media & Gezondheid
 • Mw. dr. T.M. van der Geest, UT
 • Dhr. prof. dr. C.J.M. Jansen, RUG
 • Mw. drs. M. Hooyman, Schouten & Nelissen
 • Mw. L. van Oeveren, ABN-AMRO
 • Dhr. drs. M. Roorda, Cito
 • Dhr. prof. dr. W.P.M.S. Spooren, RU
 • Dhr. prof. dr. C.H. de Vreese, UvA
 • Dhr. prof. dr. N.K. de Vries, UM

Internationale beoordelingscommissie

De internationale beoordelingscommissie bestaat uit onafhankelijke experts. Zij beoordelen alle aanvragen op kwaliteit en relevantie en bepalen hun rangorde.

 • Mw. prof. dr. A.R. Aro, University of Southern Denmark
 • Dhr. prof. dr. J. Bateman, Universität Bremen
 • Mw. prof. dr. L. Degand, Université catholique de Louvain
 • Mw. prof. dr. E. M. Jakobs, RWTH Aachen
 • Mw. dr. E. Lindgren, Umeå University
 • Dhr. prof. dr. R. E. Lorch, University of Kentucky
 • Dhr. prof. dr. D.G. Morrow, University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Dhr. prof. dr. W. Schnotz, University of Koblenz-Landau
 • Mw. dr. S. Suggs, University of Lugano

Maatschappelijke Raad

De Maatschappelijke Raad bestaat uit opinion leaders of communicatiedeskundigen van bedrijven en organisaties die effectieve communicatie hoog op de agenda hebben staan. De Maatschappelijke Raad beoordeelt de maatschappelijke relevantie van de aanvragen en stelt een advies op.

 • Dhr. prof. dr. J. Renkema, Hoogleraar Tekstkwaliteit aan de UvT, communicatieadviseur bij overheidsinstellingen (voorzitter)
 • Dhr. ds. H. van Biemen, coördinator Communicatieonderzoek, Dienst Publiek en Communicatie, AZ
 • Dhr. J. Crasborn MD, directeur strategie AGIS Verzekeringen
 • Dhr. ir. J.I.M.de Goeij, oud-DG van de Volksgezondheid, Bestuursadviseur Oude Gracht Groep Amsterdam
 • Mw. drs. M.A.T. Kavelaars, directeur De Waag - Centrum voor ambulante forensische psychiatrie
 • Mw. drs. A.S. Roeters, Inspecteur Generaal van het Onderwijs
 • Mw. drs. S.A. Roos, lid Raad voor de Rechtspraak