Onderzoeksprojecten

In 2012 zijn binnen dit programma negen projecten gestart.


Kennisbank Begrijpelijke taal

De Kennisbank Begrijpelijke taal is gemaakt met steun van NWO en brengt het begrijpelijkheidsonderzoek in kaart voor wetenschappers, communicatie- en taaladviseurs, studenten, beleidsmakers en andere belangstellenden.


Gehonoreerde projecten

Teksten waar je wat van leert

Teksten waar je van leert
Prof. dr. P. (Paul) van den Broek, Universiteit Leiden
Kinderen leren veel aan de hand van teksten maar soms gaat dat fout. Waarom is dat en hoe kun je teksten zo opzetten en gebruiken dat kinderen dat er optimaal van leren?
Partner: CED Groep


De betekenis van een gezondheidsrisico
Dr. O.C. (Olga) Damman, VU medisch centrum
Informatie over gezondheidsrisico's wordt vaak niet goed begrepen. Dit onderzoek gaat na hoe dit komt en bestudeert systematisch hoe mensen gezondheidsrisico's interpreteren. Ook testen de onderzoekers of combinaties van tekst en afbeeldingen in de risicocommunicatie bijdragen aan een beter begrip.
Partners: Diabetesfonds, Hartstichting, Nierstichting, NIPED


Stemadvies via internet

Stemadvies via internet
Dr. B.C. (Bregje) Holleman, Universiteit Utrecht
Stemadviesinstrumenten zijn populair. Dit project zoekt uit hoe het gebruik ervan bijdraagt aan een beter begrip van de politiek en hoe het stemgedrag erdoor wordt beïnvloed.
Partners: KiesKompas, Gemeente Utrecht, WRR


Begrijpelijke informatie over de ziekte van Lyme

Begrijpelijke informatie over de ziekte van Lyme
Dr. J. (Joyce) Karreman, Universiteit Twente
Tekenbeten en de ziekte van Lyme vormen een groot risico voor werknemers in de groensector. De onderzoekers gaan na op welke manier informatie over teken en Lyme begrijpelijk gemaakt kan worden voor deze werknemers, waarvan een deel laaggeletterd is.
Partners: Stigas, Preventiedienst voor agrarische en groene sectoren (Leiden)


Begrijpelijke hypotheken en pensioenen
Prof. dr. L.R. (Leo) Lentz, Universiteit Utrecht
Mensen vinden hypotheken en pensioenen ingewikkeld. Vaak is het taalgebruik moeilijk, maar ook de hoeveelheid brieven, brochures, offertes, adviesgesprekken en websites zorgt voor problemen. Samen met enkele banken en verzekeraars gaan onderzoekers in dit project op zoek naar oplossingen.
Partners: ABN-AMRO, Zwitserleven en Netspar


Gezondheidsvoorlichting voor jongeren met leerproblemen

Gezondheidsvoorlichting voor jongeren met leerproblemen
Prof. dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte, Universiteit van Amsterdam
Jongeren met leerproblemen drinken, roken, en blowen meer dan andere jongeren. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe voorlichting aan 12- tot 15-jarigen in het speciaal en praktijkonderwijs over alcohol, tabak, en cannabis begrijpelijker en effectiever kan worden gemaakt.
Partner: Trimbos Instituut


Overtuigende verhalen voor gezonder gedrag

Overtuigende verhalen voor gezonder gedrag
Dr. J.M. (José) Sanders, Radboud Universiteit Nijmegen
Weten vrachtwagenchauffeurs niet wat gezond is, of lopen ze tegen barrières aan wanneer ze gezonder willen leven? Dit onderzoek gaat na of persoonlijke verhalen van collega's die zulke barrières overwonnen hebben, vrachtwagenchauffeurs helpen gezonder te eten en meer te bewegen.
Partner: 365


LIN: een gevalideerde leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands
Prof. dr. T.J.M. Sanders en dr. H. Pander Maat, Universiteit Utrecht
Voor welke lezer is deze tekst geschikt? In dit project wordt onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een automatische voorspeller van de leesbaarheid van teksten. Deze Leesbaarheidsindex voor het Nederlands wordt gebaseerd op leesonderzoek met schoolboek- en krantenteksten. Tekstwetenschappers werken daarbij samen met toetsontwikkelaars en computationeel taalkundigen.
Partners: Nederlandse Taalunie, Citogroep


@ wat bedoel je nou? Begrip via chat en telefoon
Dr. W. (Wyke) Stommel, Radboud Universiteit Nijmegen
De onderzoekers gaan chat- en telefoongesprekken van een Alcohol- en Drugslijn in detail vergelijken. Ze willen weten hoe gespreksdeelnemers elkaar duidelijk maken wat ze bedoelen. Hoewel chat steeds vaker ingezet wordt, is nog onbekend of mensen elkaar zo even goed begrijpen als aan de telefoon.
Partners: Trimbos Instituut (afdeling Publieksinformatie), Center for Advanced Media Research Amsterdam (CAMeRA),  Sensoor