Achtergrond

Brochures, offertes en voorwaarden zijn vaak nodeloos ingewikkeld. In het programma Begrijpelijke taal wordt onderzocht welke factoren de begrijpelijkheid van taal beïnvloeden. De onderzoeksprojecten zijn vraaggestuurd ingericht, in samenwerking met maatschappelijke instellingen en bedrijven. De resultaten kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Er zijn inmiddels 9 projecten gefinancierd.

Met de komst van digitale communicatiekanalen en de opmars van beeldtaal is de manier van communiceren veranderd. Burgers en klanten worden uitgedaagd om te participeren en zijn mondiger dan ooit. Onderzoek in het programma moet wetenschappelijk inzicht verschaffen in de begrijpelijkheid van communicatie.

Fundamenteel en toegepast onderzoek

Bij begrijpelijkheid gaat het om het snel en gemakkelijk vinden, interpreteren en gebruiken van informatie. Het programma Begrijpelijke taal richt zich op twee soorten onderzoek:

  • fundamenteel onderzoek dat nodig is om beter te begrijpen welke factoren invloed hebben op begrijpelijke communicatie, en
  • toegepast onderzoek om nieuwe inzichten te vertalen naar gefundeerd taal- en communicatieadvies.

Voor wetenschappers en deskundigen

Het programma stimuleert actieve samenwerking tussen onderzoekers en maatschappelijke instellingen. Onder andere taalkundigen, onderwijskundigen, bestuurskundigen, psychologen, communicatiewetenschappers en gezondheidswetenschappers kunnen eraan deelnemen.

Twee verkenningen

Het programma is in de zomer van 2010 gestart met twee verkenningen. Deze hebben geleid tot:

Geen financieringsronde meer

In maart 2012 hebben negen projectvoorstellen financiering gekregen. Er is voor dit programma 2 mln euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten in de publieke sector en de gezondheids-, financiële, juridische en educatieve sector.

Looptijd programma

Het programma loopt van 2010 tot 2017.

Initiatiefnemers Begrijpelijke taal

Het initiatief voor dit programma is genomen door:

  • Dhr. prof. dr. T.J.M. Sanders (UU)
  • Dhr. prof. dr. W. Spooren (RU)
  • Dhr. prof. dr. C.J.M. Jansen (RUG)
  • Dhr. prof. dr. L.R. Lentz (UU)
  • Dhr. prof. dr. C.H. de Vreese (UvA)

Voor het programma van start ging hebben de initiatiefnemers oriënterende gesprekken gevoerd met vele maatschappelijke instellingen, bedrijven, personen en onderzoeksinstituten. De volledige lijst van deze agenderingsgroep vindt u in de folder Begrijpelijke taal.