Bedreigde talen
Programma

Bedreigde talen

Het programma Bedreigde talen had als doel talen vastleggen en toegankelijk maken. Aan het einde van de 20e eeuw is negentig procent van de bestaande zesduizend talen uitgestorven. Kennis van deze talen helpt bij de studie van ons brein. Ook reconstructie van de geschiedenis wordt erdoor mogelijk.

De doelen van het programma Bedreigde talen waren:

 • Kennis over taal
  Om te begrijpen hoe taal werkt in ons brein is het belangrijk zoveel mogelijk talen te bestuderen. Hoe meer talen we kunnen vergelijken, hoe duidelijker het wordt welke rol biologische aanleg, cognitieve vermogens en cultuur bij ons taalvermogen spelen.
 • Kennis over het verleden opdoen
  Vergelijking van talen en reconstructie van verloren talen geeft inzicht in de herkomst van volkeren, migratiestromen en contact tussen volkeren in het verleden, en inzicht in verdwenen samenlevingen.
 • Ervaring uit culturen behouden
  Kennis van talen behouden betekent kennis en ervaring uit culturen behouden. Daaraan ontlenen mensen hun identiteit en zelfrespect.
 • Positie minderheidsgroepen verbeteren
  In veel landen moedigen regeringen taalbeleid voor minderheidsgroepen aan om de sociale positie van deze groepen te verbeteren.

Partners

Bedreigde talen was een programma van NWO Geesteswetenschappen in samenwerking met WOTRO Science for Global Development. 

Looptijd tot en met 2012

Het programma liep van 2000 tot en met 2012.

Geen financieringsronde meer

Er komt geen financieringsronde voor meer voor dit programma.