Achtergrond

Het programma Aspasia stimuleert de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers naar hogere universitaire functies.

Deze onbalans is niet goed voor de wetenschap. NWO heeft een verantwoordelijkheid voor de in- en doorstroom van wetenschappelijk talent. Om de toekomst van de wetenschap veilig te stellen moet worden gezorgd voor een omgeving waarin àlle talent kan floreren.

Het programma Aspasia is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren. Aspasia is gekoppeld aan de Vidi- en Vici-competitie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Het programma voorziet in een premie voor universiteiten, bestemd voor de benoeming van vrouwelijke Vidi-kandidaten tot universitair hoofddocent (uhd) en vrouwelijke Vici-kandidaten tot hoogleraar.

Ook voor vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie voor Vidi of Vici als zeer goed of excellent zijn beoordeeld maar die geen beurs hebben gekregen, kunnen universiteiten onder voorwaarden een premie krijgen als ze deze kandidaten bevorderen tot respectievelijk uhd of hoogleraar.

Het Aspasia-programma is opgezet door het Ministerie van OCW, NWO en de VSNU.

Looptijd onbepaald

Aspasia loopt voor onbepaalde tijd. In 2017 bedraagt het budget 7 miljoen euro.

Alleen op voordracht

NWO neemt contact op met kandidaten die voor een Aspasia-premie in aanmerking komen.