Aspasia
Programma

Aspasia

Hoe hoger op de carrièreladder, des te minder vrouwen. Dat geldt zeker voor het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek in Nederland. Aspasia moet ervoor zorgen dat meer vrouwelijke universitair docenten doorstromen naar het niveau van uhd of hoogleraar. Het programma is een initiatief van het ministerie van OCW, NWO en de VSNU.