Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang
Programma

Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

Het programma Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang stelde middelen beschikbaar voor wetenschappelijk verdiepend onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland.

Archeologische vondsten zijn van groot belang voor onze kennis over het verleden. Gebouwen, objecten en de locatie van vindplaatsen geven ons inzicht in samenlevingen van lang geleden. Ze helpen ons ook te begrijpen wie we zijn en waar we vandaan komen. Soms zijn archeologische vondsten van bijzonder (inter)nationaal belang, zoals een Texels wrak met daarin een zeventiende-eeuwse volledig gave japon of een grafveld met 137 graven in Dalfsen dat dateert uit de trechterbekerperiode (ongeveer 3000 v. Chr). Om verdiepend onderzoek naar dergelijke archeologische vondsten mogelijk te maken, heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeksprojecten zijn niet alleen relevant voor de wetenschap maar ook voor een breed (inter)nationaal publiek. Daarom wordt een deel van de financiering gebruikt voor kennisoverdracht zoals tentoonstellingen en populair wetenschappelijke publicaties.

Ministerie helpt gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van bijzondere vondsten volgens het principe 'de verstoorder betaalt'. Dit is bij Nederlandse vondsten van (inter)nationaal belang soms moeilijk haalbaar. Daarom heeft het ministerie van OCW in de cultuurbegrotingen van 2017 en 2018 geld gereserveerd om de gemeenten te helpen. De overweging daarbij is dat de samenleving zou moeten profiteren van deze vondsten.

Samenwerking

NWO Sociale en Geesteswetenschappen voert dit programma uit in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het onderzoek sluit aan bij de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie.

Geen financieringsronde meer

Er is geen zicht op een nieuwe financieringsronde voor dit programma.

Meer archeologisch onderzoek

Op dit moment is er een nieuwe call voor archeologie in ontwikkeling. Deze gaat naar verwachting half maart 2019 open. De nieuwe call zal consortia – bestaande uit onderzoekers (uit de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen), private partijen (in het bijzonder archeologische bedrijven en diensten), en maatschappelijke stakeholders als (regionale) overheden en musea – uitnodigen om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het totale budget dat beschikbaar komt voor deze call zal circa 2,5 mln euro zijn. Er zal ook een matchmakingsbijeenkomst worden georganiseerd.