Toekenningen over de Cariben uit andere NWO subsidie-instrumenten

Instrument:

NWA ideeëngenerator
Family matters in the prediction of juvenile delinquency: Sustainable solutions for the Kingdom of the Netherlands
M. Meijeren, Fontys Hogeschool
De onderzoekers zetten vraagtekens bij de bruikbaarheid van dominante westerse modellen voor risicotaxatie en preventie van criminaliteit in niet-westerse culturen. Het project onderzoekt welke risico- en protectieve familiefactoren invloed hebben op delinquent gedrag van Antilliaanse jongeren op Curaçao en in Nederland, en wat de mogelijke invloed hiervan is op criminele carrières in de verschillende culturen.

Instrument:

ORC 2019

Integral Solutions towards Resilience and Adaptation to Climate change on Small Island Developing States
Prof. dr. ir. S.E.A.T.M. (Sjoerd) van der Zee, WUR
What are integral options for technical, socio-economic and governance pathways to protect the habitability of SIDS under climate change and anthropogenic stress?