Alfa Meerwaarde
Programma

Alfa Meerwaarde

Het programma Alfa Meerwaarde financiert onderzoekers binnen de geesteswetenschappen bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden met publieke en/of private partners. Dergelijke samenwerkingen liggen aan de basis van meer en meer geesteswetenschappelijk onderzoek. In hun projecten werken geesteswetenschappers bijvoorbeeld samen met bedrijven, musea, media of patiëntenverenigingen.