Alfa Meerwaarde
Programma

Alfa Meerwaarde

Het programma Alfa Meerwaarde financierde onderzoekers binnen de geesteswetenschappen bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden met publieke en/of private partners. In hun projecten werkten geesteswetenschappers bijvoorbeeld samen met bedrijven, musea, media of patiƫntenverenigingen.

Het NWO-instrument Alfa Meerwaarde werd ontwikkeld omdat bleek dat onderzoekers behoefte hadden aan extra ondersteuning bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen. Via Alfa Meerwaarde werden onderzoekers aangemoedigd om een publiek-private samenwerking op te zetten of een al bestaande samenwerking te versterken. Zo werden publiek-private samenwerking, vraaggestuurd onderzoek en de benutting van onderzoeksuitkomsten binnen het domein van de geesteswetenschappen verder gestimuleerd.

In 2011 organiseerde NWO Geesteswetenschappen de ronde MeerWaarde Geesteswetenschappen, gericht op het bevorderen van kennisbenutting. Meer informatie hierover kunt u vinden via het programma Meerwaarde en bij Kennisbenutting en PPS bij NWO Geesteswetenschappen.

Meer informatie

Geen financieringsronde meer

Er zal geen nieuwe financieringsronde voor dit programma worden georganiseerd.