ACTS - Advanced Chemical Technologies for Sustainability
Programma

ACTS - Advanced Chemical Technologies for Sustainability

ACTS is een publiekprivate samenwerking tussen de Nederlandse overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven op het gebied van duurzame chemische technologie.

ACTS is de voorloper van TASC en Fonds NCI.

Doel van ACTS is om de ontwikkeling van duurzame innovatieve technologieën in energie-gerelateerde, katalyse en levenswetenschappen chemie te bevorderen. Het programma bereikt dit door excellent onderzoek te coördineren naar nieuwe concepten voor de duurzame productie van energie. Deze innovatieve technologie is nodig om te voorzien in de behoefte aan voedsel, comfort, gezondheid, onderdak en mobiliteit van de wereldbevolking van morgen.

De ACTS onderzoeksprogramma's richten zich op vijf deelaspecten:

  • ASPECT: geavanceerde duurzame processen voor katalyse technologie
  • B-Basic: biobased duurzame industriële chemie
  • IBOS: integratie van biosynthese en organische synthese
  • PoaC: proces op een chip
  • Duurzaam Waterstof

Deze programma's bestaan uit samenhangende cluster van projecten, uitgevoerd door universiteiten en onderzoeksinstituten in nauwe samenwerking met industriële partners.

 


Programma's

Onderstaande programmalinks verwijzen naar Engelstalige pagina's.

Alle programma's